Với biên bản ghi nhớ này, các bên thống nhất, Tập đoàn VNPT và Công ty Nissho Electronics Việt Nam sẽ phối hợp cùng nhau để cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông, dịch vụ CNTT và các giải pháp khác để cung cấp các dịch vụ số tại các trung tâm mua sắm của AEONMALL Việt Nam. Các bên cũng sẽ chia sẻ tài nguyên với nhau, thảo luận và cùng hợp tác để phát triển các dự án liên quan đến các giải pháp trong lĩnh vực thương mại.

Tập đoàn VNPT có thế mạnh về hạ tầng công nghệ, trong khi Nissho Electronics Việt Nam có lợi thế về khả năng tiếp cận và tư vấn giải pháp và công nghệ mới, còn AEONMALL Việt Nam là nơi tập trung sự gắn kết của người dân.

Việc hợp tác đa phương này sẽ giúp phát huy tối đa thế mạnh từng bên, tạo ra sức mạnh cộng hưởng, thúc đẩy việc đưa các ứng dụng CNTT vào cuộc sống, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người dân Việt Nam.