Không chỉ là lan tỏa thông điệp, TTTM AEON MALL Bình Dương Canary đã có những hành đông thực tiễn để hưởng ứng “Giờ Trái Đất 2019” trong ngày 30/3/2019 vừa qua.

1. Giảm 30% lượng điện sử dụng thông thường, tắt đèn các bảng hiệu ngoài trời và bảng hiệu cửa hàng. Tiết kiệm được 951.8 KW điện.

2. Bên cạnh đó, phối hợp cùng Thị đoàn Thuận An, tỉnh Bình Dương, TTTM AEON MALL Bình Dương Canary đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Giờ Trái Đất 2019. Chương trình nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bản tỉnh Bình Dương.

Cuộc thi vẽ với chủ đề “Kết nối Trái Đất” – Dành cho học sinh tiểu học

Website: http://aeonmall-binhduongcanary.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/aeonmallbinhduongcanary.com.vn/