Sự Nghiệp Tại AeonMall Việt Nam

Giải thưởng Cống hiến: Nguyễn Hồng Cẩm

Trong 6 tháng đầu năm 2018, chị Hồng Cẩm đã tích cực cải tiến quy trình phòng cháy chữa cháy và tiếp tục theo dõi, kiểm tra hoạt động này thường xuyên. Chị không chỉ tập trung vào quản lý công việc mà còn phát triển và hướng dẫn các thành viên trong team để luôn đảm bảo an toàn cho khách hàng tại TTTM.

Xem thêm

Giải thưởng Cống hiến: Team Cho thuê – Thay thế

Sau khi tiến hành cải tạo AEON MALL Bình Dương Canary, team Cho thuê – Thay thế đã đạt được những kết quả tốt. Chúc mừng toàn bộ team với giải thưởng đóng góp xuất sắc sau những nỗ lực đóng góp cho sự thành công trong dự án cải tạo AEON MALL Bình Dương.

Xem thêm

“Nhờ sự hỗ trợ và chỉ dẫn tận tình của các thành viên Ban Giám đốc, tôi có thể đạt được những thành tích cao trong công việc”

Gia nhập AEON MALL từ năm 2014 với một vị trí công việc tại phòng Phát triển dự án với mục tiêu tìm kiếm các khu vực tiềm năng để phát triển trung tâm thương mại, Anh Tuấn cũng là một trong những thành viên chủ chốt của dự án AEON MALL Long Biên ngay từ những ngày đầu tiên.

Xem thêm