AEON MALL Bình Tân

Số 1 đường số 17A, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

2016

khoảng 46.800㎡

khoảng 114.000㎡

khoảng 60.000㎡

khoảng 160

1.500 ô tô; 4.000 xe máy

Xem Website

Our Shopping malls