AEON MALL Long Biên

Số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội

2015

khoảng 96.000㎡

khoảng 120.000㎡

khoảng 72.000㎡

khoảng 139

1.000 ô tô; 10.000 xe máy

Xem Website

Our Shopping malls