AEON MALL Tân Phú Celadon

30 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

2014

khoảng 35.100㎡

khoảng 18.900㎡

khoảng 42.100㎡

khoảng 119

500 ô tô; 4.000 xe máy

Xem Website

Our Shopping malls