AEON MALL Hà Đông (dự kiến)

Quận Hà Đông, TP Hà Nội

2019 (dự kiến)

khoảng 98.000㎡

khoảng 150.000㎡

khoảng 74.000㎡

(đang lên kế hoạch)

khoảng 2.100 xe con, khoảng 9.000 xe máy

Xem Website

Trung Tâm Mua Sắm